اوقات شرعی
 • سه شنبه،13 خرداد 1399
 • ورود
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    نقشه همراه مشهد
    تاپ
    کیپاد (با قابلیت شارژ من کارت)
    هوای مشهد
    سیمپ
    شهرمن
    137
    نرم افزار پارکینگ (الیت)
    ضوابط ساخت و ساز
     
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان
    سامانه مبنا
    بازدید همراه
    آمار همراه
    زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    نرم افزار مدیریت کار همراه