اوقات شرعی
 • چهارشنبه،13 اسفند 1399
 • ورود
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    اپلیکیشن راننده تاکسی کیان
    تصدیق گواهیهای شهرسازی
    شهرمن
    137
    نقشه همراه مشهد
    کیپاد (با قابلیت شارژ من کارت)
    هوای مشهد
    سیمپ
    ضوابط ساخت و ساز
     
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان
    سامانه مبنا
    آمار همراه
    بازدید همراه
    زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)
    سامانه هوشمند خودرویی
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    نرم افزار مدیریت کار همراه