اوقات شرعی
 • یکشنبه،29 فروردین 1400
 • ورود
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    تصدیق گواهی32-6-1
    کیپاد (با قابلیت شارژ من کارت)
    شهرمن
    137
    نقشه همراه مشهد
    اپلیکیشن راننده تاکسی کیان
    هوای مشهد
    ضوابط ساخت و ساز
      
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان
    سامانه مبنا
    بازدید همراه
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    نرم افزار مدیریت کار همراه
    سامانه هوشمند خودرویی
    نظر سنجی مدیریت آمار
    بازرسی تاکسیرانی