اوقات شرعی
  • یکشنبه،26 خرداد 1398
  • ورود
 
       
      • نرم افزارهای شهروندی

        سیمپ
        شهرمن
        شارژ من کارت
        نقشه همراه مشهد
        تاپ (نسخه دارای کیف پول)
        کیف پول همراه کیپاد
        137
        نرم افزار پارکینگ (الیت)
        هوای مشهد
        ضوابط ساخت و ساز
      • نرم افزارهای اداری

        پلیس ساختمان
        سامانه مبنا
        بازدید همراه
        آمار همراه
        زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)
        سامانه جامع بازرسی شهرداری
        نرم افزار مدیریت کار همراه