25°C 
اوقات شرعی
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    نقشه همراه مشهد
    شهروند یار
    اطلاع رسانی به مسافرین
    137
    نرم افزار پارکینگ (الیت)
    شارژ من کارت
    کیف پول همراه کیپاد
    باشگاه شهروندی مشهد
    هوای مشهد
    ضوابط ساخت و ساز
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان
    بازدید همراه
    سامانه مبنا
    آمار همراه
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)
    نرم افزار مدیریت کار همراه