اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • نرم افزارهای شهروندی

    تاپ
    هوای مشهد
    کیپاد (با قابلیت شارژ من کارت)
    کیپاد NFC
    سیمپ
    شهرمن
    نقشه همراه مشهد
    137
    نرم افزار پارکینگ (الیت)
    ضوابط ساخت و ساز
   • نرم افزارهای اداری

    پلیس ساختمان
    سامانه مبنا
    بازدید همراه
    آمار همراه
    زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)
    سامانه جامع بازرسی شهرداری
    نرم افزار مدیریت کار همراه